Hermes 30
Contents

Thematic Section - Sprog og IT

Page
Availability
Ole Lauridsen:
. .
Forord
7
Articles
.. ..
Lone Ambjørn:
. .
Computermediets differentieringspotentiale i sproglig læring belyst ud fra en
13
procesorienteret synsvinkel
Karen Lauridsen:
. .
Definition af kompetenceniveauer i fremmedsprog inden for en fælles
39
europæisk rerenrenceramme
Ole Lauridsen:
. .
En hvepserede: læringsstile i e-learning
57
Bernt Møller:
. .
Internet som tekstsamling og ressourcebank i sprogundervisning
75
Morten Pilegaard:
. .
Netværksbaseret læring
101
Other Articles
. .
Lise Bernhardt:
. .
Tekstuelle bistrukturer - definition og funktion
129
Mohamed Jadir:
. .
Règles de formation de prédicats et paramètres textuels
159
Ángel Felices Lago:
. .
Reformulation of the domain-level semantic pattern of axiological 
179
evaluation in the lexicon of English verbs
Anne Schjoldager:
. .
Translation for language purposes: Preliminary results of an
199
experimental study of translation and picture verbalization
Review Articles
. .
Sven Tarp:
. .
The usefulness of different types of articles in learners's dictionaries 
Review of Ursula Wingate:
The effectiveness of Different Learners Dictionaries: An investigation into the
Use of Dictionaries for Reading Comprehension by Intermediate Learners of
German.
215
Reviews
. ..
Søren Kjørup:
. .
Semiotik.
Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, 2002
(Inger Askehave)
235
New Ph.D.-Dissertations
. ..
Helle Dam:
. .
En analyse af referenceforhold i bestemte nominalsyntagmer i spansk
237
Publications Received
245