Hermes 21
Contents
Page
Availability
Thematic Section - Jubilæumsnummer
. .
Henning Bergenholtz & Finn Frandsen:
. .
Hermes - tidsskrift for sprogforskning 1988-1998
9
Henning Nølke:
. .
Argumentationsanalyse.
Grundtræk af en modulær sprogvidenskabelig tilgang
15
Torben Thrane:
. .
Nominaler, nominaliseringer og semantisk kompleksitet
39
Anna Trosborg & Philip Shaw:
. .
“Sorry does not pay my bills”
The Handling of Complaints in Everyday Interaction/
Cross-Cultural Business Interaction
67
Henning Bergenholtz
. .
Variantangivelser i en dansk produktionsordbog
ud fra eksempler med fleksionsangivelser i
Retskrivningsordbogen
95
Sven Tarp
. .
Leksikografien på egne ben.
Fordelingsstrukturer og byggedele i et bruger-
orienteret perspektiv
121
Other Articles
. .
Lars H. Eriksen:
.. .
Hvad er erhvervssprog?
Etymologiske og kontrastive overvejelser
139
Helle Eskesen &Hanne Fuglsang:
. .
Kolon: Den oversete konnektor
151
Reviews
.. ..
Laurén, Christer, Johan Myking, Heribert Picht:
. .
Terminologi som vetenskapsgren.
Lund:Studentlitteratur, 1997
(Franziskus Geeb)
181
Lita Lundquist:
. .
Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekst-
lingvistik og pragmatisk perspektiv.
Gylling: Samfundslitteratur, 1997
(Karen Korning Zethsen)
188
Knud Sørensen:
. .
ADictionary af Anglicisms in Danish.
Historisk-filosofiske Skrifter 18.
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
København: Munksgaard, 1997
(Pia Jarvad)
194
New Ph.D dissertations
.. ..
Inger Askehave:
. .
A Functional Interpretation of Company Brochures -
from Context to Text
199
Franziskus Geeb:
. .
Semantische und enzyklopädische Informationen in
Fachwörterbüchern. Eine Untersuchung zu fachinfor-
mativen Informationstypen mit besonderer Berück-
sichtigung wortgebundener Darstellungsformen
205
René Sehested Thomsen:
. .
Kataforik. En empirisk undersøgelse af pronominelle
kataforer ud fra en receptiv synsvinkel
217
Karen Korning Zethsen:
. .
Expressivity in Technical Texts
From a Translation Theoretical Perspective
225