Hermes 19
Contents
Page
Availability
Thematic Section - Grammatology and Topics within Romance Grammar
.
.
Kjær Jensen &Ole Lauridsen:
. .
Introduction to Thematic Section
11
Lilian Stage:
. .
Eksemplets magt
13
Bente Lihn Jensen, Iørn Korzen & Gunver Skytte:
. .
Spørgsmål og svar - komparativt dansk-italiensk
29
Gerhard Boysen:
. .
Comparaison et reversibilité en français
55
Peter Skaarup:
. .
En oldfransk og en oldoccitansk morfologi
69
Michael Herslund:
. .
Passive and Antipassive in a Functional
Description of French Reflexive Verbs
75
Ingmar Söhrman:
. .
The Position of Clitics in Phrases with an Infinite
Verb Form in Romance Languages
93
Other Articles
. .
Steffen Nordahl Lund:
. .
Om semantiske rollers skematik
115
Forum
.. ..
Carsten Hansen:
. .
Anmeldelsens teori og praksis
131
John Chr. Jørgensen:
. .
Lille håndbog i nudansk anmelderi
133
Thomas Bredsdorff:
. .
Fagbogsanmeldelsen i dagspressen - egen praksis
147
Carsten Hansen:
. .
(U)formulerede anmeldelsespolitikker ved en række
lingvistiske tidsskrifter. En sammenfatning og
karakteristik
159
Henning Bergenholtz & Finn Frandsen:
. .
At anmelde i Hermes - tidsskrift for sprogforskning
169
Asgerd Gudiksen:
. .
Overvejelser i forbindelse med min anmeldelse
185
Fritz Larsen:
. .
Hvorfor ser min anmeldelse ud som den gør?
189
Pia Jarvad:
. .
Mig og anmeldelserne
193
Christina Fogtmann &Stine Kern Hansen:
. .
Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat
195
Anne Flindt Christensen:
. .
Forskernes fy-ord
201
Palle Rasmussen:
. .
Journalistiske kvikheder
205
Review Articles
.. ..
On Vijay K. Bhatia:
. .
On Vijay K. Bhatia:
Analysing Genre:Language Use in Professional Settings,
1993
.
.
Martin Nielsen:
. .
Genre Analysis - Step by Step
207
Winni Johansen:
. .
The Purpose of the Communicative Purpose
214
Jan Engberg:
. .
Thick Descriptions
220
Finn Frandsen:
. .
The Use of Specialist Informants in Genre Analysis
223
Vijay K. Bhatia:
. .
Analysing Genre Revisited
227
Reviews
. .
Carl Bache:
. .
The Study of Aspect, Tense and Action.
Towards a Theory of the Semantics of Grammatical Categories.
Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995
(Hans Arndt)
241
Magnar Brekke, Øivin Andersen, Trine Dahl and John Myking:
. .
Applications and Implications of Current LSP Research.
Bergen:University of Bergen, 1994
(Philip Shaw)
251
Johan Windfeld Hansen & Birthe Gawinski:
. .
Dansk-spansk ordbog. 4. udgave.
København:Munksgaard, 1996
(Anna-Lise Laursen)
262
Keld Gall Jørgensen & Uwe Geist (red.):
. .
DET NYE KORSTOG. Sproganalytiske vinkler på en sagprosatekst.
København: Roskilde Universitetsforlag, 1996
(Tove Brejnbjerg Christensen)
268
Hans Petter Helland:
.. .
Sémantique et pragmatique temporelles. Futur simple
et futur périphrastique.
Oslo:Det historisk-Filosofiske Fakultet Universitet i Oslo.
(Acta Humaniora), 1994
(Co Vet)
279
Ingrid Kurz:
. .
Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinären
Forschung.
Wien: WUV-Universitätsverlag, 1996
(Friedel Dubslaff)
282
New Ph.D. dissertations from the Faculty of Modern Languages
. .
Friedel Dubslaff:
. .
Genoptagelse ved hjælp af proformer ved simultantolkning fra tysk
289
Anne Ellerup Nielsen:
. .
Argumentative Strategies in French Company Brochures
297