Hermes 14
Contents
Page
Availability
Thematic Section - Text Linguistics
.
.
Anne Schjoldager:
. .
Introduction to Thematic Section on InterpretingResearch
11
Daniel Gile:
. .
Interpretation Research:A New Impetus?
15
Franz Pöchhacker:
. .
Simultaneous Interpreting: A Functionalist Perspective
31
Gun-Viol Vik-Tuovinen:
. .
Progress in Simultaneous Interpreting - an Evaluation of the Development of four Students
55
Anne Schjoldager:
. .
An Exploratory Study of Translational Norms
in Simultaneous Interpreting: Methodological Reflections
65
Friedel Dubslaff:
. .
Der Simultandolmetscher als Textproduzent
89
Cecilia Wadensjö:
. .
Dialogue Interpreting and the Distribution of Responsibility
111
Akira Mizuno:
. .
A Brief Review of Interpretation Research in Japan
131
Other Articles
. .
Kjersti Fløttum:
. .
Semantiske relasjoner i reformulering
145
Finn Sørensen:
. .
Situationen i Sprog
167
Introductions
. .
Birgit Henriksen:
. .
Fremmedsprogspædagogikken - eksemplificeretved 4 forskningsområder
191
Reviews
.. ..
Alwin Fill:
. .
Ökolinguistik. Eine Einführung.
Tübingen: Narr, 1994
(Jørgen Døør, Martin Bruun Møller & Jørgen Chr. Bang)
219
Helle Pal Frandsen:
. .
Juridisk ordbog engelsk-dansk.
København: Gad, 1994
(Sandro Nielsen)
225
Anna Garde & Pia Jarvad (red.):
. .
Nordiske studier i leksikografi II. Rapport fra Konference
om leksikografi i Norden 11.-14. maj 1993.
København:Nordisk Forening for Leksikografi, 1994
(Henning Bergenholtz)
236
Henning Vagn Jensen & Ole Togeby:
. .
Brug sproget. Om skriftlig fremstilling.
København: Hans Reitzels Forlag, 1994
(Bo Laursen)
238
Charlotte Jørgensen, Christian Koch & Lone Rørbech:
. .
Retorik der flytter stemmer. Hvordan man overbeviser i
offentlig debat.
København: Gyldendal, 1994
(Orla Vigsø)
245
Roger Källström:
. .
Kongruens i Svenskan.
Göteborg:Nordistica Gothoburgensia 16, 1993
(Jørgen Christensen)
248
Allan Karker:
. .
Dansk i tusind år.
København: Modersmål-Selskabet, 1993
(Orla Vigsø)
250
Christer Laurén:
. .
Fackspråk. Form, innehåll, funktion.
Lund: Studentlitteratur, 1993
(Jan Engberg)
251
Harry Näslund:
. .
Referens och koherens i svenska facktexter.
Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
Universitet, 1991
(René S. Thomsen)
259
Morten Pilegaard & Helge Baden:
. .
Medicinsk Ordbog, Dansk-engelsk/engelsk-dansk.
København: Gad, 1994
(Uwe Kaufmann)
267
Franz Pöchhacker:
. .
Simultandolmetschen als komplexes Handeln.
Tübingen:Narr, 1994
(Friedel Dubslaff)
272X
Corinne Rossari:
. .
Les opérations de reformulation. Analyse du processus et des
marques dans une perspective contrastive français-italien.
Bern: Peter Lang, 1994
(Kjersti Fløttum)
276
Peder Skyum-Nielsen:
. .
Fyndord.
København: Hans Reitzels Forlag, 1992
(Anna Trosborg)
279