Hermes 13
Contents
Page
Availability
Thematic Section - Corpus Linguistics
.
.
Karen M. Lauridsen & Ole Lauridsen:
. .
Editorial
9
Jørg Asmussen:
. .
The Text Corpus and Corpus Retrieval System of The Danish Dictionary
11
Henk Barkema:
. .
The Idiomatic, Syntactic and Collocational Characteristics
of Received NPs: some basic statistics
19
Bjarne Blom:
. .
Terminometry - how termish is a term?
41
Jürgen Esser:
. .
Medium-transferability and corpora:
Remarks from the consumer-end of corpus linguistics
45
Vibecke Haslerud & Anna-Brita Stenström:
. .
COLT:Mark-up and Trends
55
John M. Kirk:
. .
Using VARBRUL for Studying Modal Auxiliary Verbs?
71
Gerry Knowles:
. .
Annotating large speech corpora:building on the
experience of Marsec
87
G. Leitner:
. .
Begin and start in British, American and Indian English
99
Bryan Mosey:
. .
A study on nuclei in the SEC
- report from the Public Speaking Project in Lund
123
Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg:
. .
Sociolinguistics andLanguage History:The Helsinki
Corpus of Early English Correspondence
135
Jane Norre Nielsen & Anne Wichmann:
. .
A Frequency Analysis of Selected Modal Expressions
in German and English Legal Texts
145
Carita Paradis:
. .
Compromiser - a notional paradigm
157
Josef Schmied:
. .
Translation and Cognitive Structures
169
Clive Souter, Gavin Churcher, Judith Hayes, John Hughes & Stephen Johnson:
. .
Natural Language Identification usion Corpus-Based Models
183
Anne Wichmann:
. .
F0 troughs and prosodic phrasing: an investigation into
the linguistic information contained in a speaker's base line when reading
205
Other Articles
. .
Georges Kleiber:
. .
Catégorisation et hiérarchie :sur la pertinence linguistique des termes de base
213
Jytte Heine:
. .
TV-tekster til tiden - oversættelse og tekstning af nyheder
235
Introductions
. .
Henning Nølke:
.251
Informationsstruktur - med fokus på fokus
. .
Forums
. .
Hans-Otto Rosenbohm:
. .
Sprogkundskaber som ansættelsesparameter
281
Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp:
. .
Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra
dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en
genteknologisk ordbog
291
Reviews
.. ..
. . .
Terminologi, EDB & Vidensteknik.
Proceedings fra 2. nordisk symposium.
Varde: HHS, 1992
(Henning Bergenholtz)
305
Allan Karker:
. .
Dansk i EF - en situationsrapport om sproget.
Nordisk Sprogsekretariats Skrifter 16. København: Gad, 1993
(Tove Brejnbjerg Christensen)
310
Henrik Galberg Jacobsen & Mogens Gradenwitz (red.):
. .
Komma - hvornår og hvorfor? En debatbog om kommatering.
Dansk Sprognævns skrifter 20. I kommission hos Dansklærer-
foreningen, 1993
(Tove Brejnbjerg Christensen)
319
Hermann Oldenburg:
. .
Angewandte Fachtextlinguistik. ‘Conclusions’ und Zusammen-
fassungen (= Forum für Fachsprachenforschung 17)
Tübingen: Narr, 1992
(Jan Engberg)
326
Henk Haverkate, Kees Hengeveld & Gijs Mulder (eds.):
. .
Aproximaciones pragmalingüísticas al español.
Diálogos Hispánicos 12. Amsterdam:Ed. Rodopi B.V., 1993
(Kjær Jensen)
331
Oddleif Leirbukt & Beate Lindemann (Hrsg.):
. .
Psycholinguistische und didaktische Aspekte des Fremd-
sprachenlernens - Psycholinguistic and pedagogical aspects
of foreign language learning.
Tübingen: Narr, 1992
(Knud Anker Jensen)
332
Katrin Hjort, Hanne Løngreen & Anne-Marie Søderberg (red.):
. .
Interkulturel kommunikation - spændingsfeltet mellem det
globale og det lokale.
København: Samfundslitteratur, 1993
(Winni Johansen)
340
.
. .
Gads Tysk Large: tysk-dansk/dansk-tysk ordbog.
(Gads stribede ordbøger). København:Gad, 1993
(Ole Lauridsen)
349
Antoine Auchlin:
. .
Faire, montrer, dire. Pragmatique comparée de l'énonciation
en français et en chinois.
Bern: Peter Lang, 1993
(Henning Nølke)
351
BBC English:
. .
BBC English Dictionary.
London:Harper Collins Publishers, 1992
København:Gyldendal, 1993
(Morten Pilegaard)
353
Dansklærerforeningen:
. .
NyS 18. Samtaleanalyse.
København:Nyt Nordisk Forlag, 1994
(Morten Pilegaard)
356
Harald Ulland:
. .
Les nominations agentive et instrumentale en français moderne.
Bern: Peter Lang, 1993
(Lilian Stage)
359
.
. .
Gads Lille Leksikon. København: Gad, 1993 og
EmneLeksikon Basis. København: Høst & Søn, 1993
(Sven Tarp)
364
Rudolf Rysted:
. .
Retorik.
Lund:Studentlitteratur, 1993
(Orla Vigsø)
371