Hermes 10
Contents
Page
Availability
Editorial
7
Articles
.
.
Bent Jacobsen:
. .
The Origin and Rationale of X-bar Syntax
9
Martina Schwanke:
. .
Die Lemmatisierung von Goethes "Wahlverwandt-
schaften"
29
Anne Schjoldager:
. .
Investigating SI Skills: Methodological and
didactic reflections
41
Jan Engh:
. .
Linguistic Normalisation in Language Industry
Some Normative and Descriptive Aspects of
Dictionary Development
53
Forum
. .
Karin Balsgart:
. .
Fag, faglighed og fagordbøger
65
Reviews
. .
Blinkenberg et Høybye:
. .
Dictionnaire Danois-Français, 4e éd.
København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1991.
(Bjarne Kjeldberg Andersen)
95
Jens Hare Hansen:
. .
Fagsproglig kommunikation i tekniske brochurer. En
undersøgelse af udvalgt informationsmateriale fra land-
brugsmaskinesektoren (= Arbejdspapirer fra Institut for
sprog og internationale kulturstudier ved Aalborg Uni-
versitetscenter, nr. 19). Aalborg, 1992.
(Marianne Ditlevsen / Anne Ellerup Nielsen)
103
Radegundis Stolze:
. .
Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien
des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen
(= Tübinger Beiträge zur Linguistik, 368). Tübingen:
Gunter Narr Verlag, 1992.
(Jan Engberg)
109
Arnt Lykke Jakobsen (ed.):
. .
Oversættelse af fagsproglige tekster, ARK 65.
Handelshøjskolen i København, 1992.
(Annelise Grinsted)
115
Niels Davidsen-Nielsen:
. .
Engelsk udtale i hovedtræk.
Odense: Odense University Press, 1991.
(Niels Hald)
125
Rolf H. Bremmer & Arend Quak (Hrsg.):
. .
Zur Phonologie und Morphologie des Altniederländischen.
Odense: Odense University Press, 1992.
(Ole Lauridsen)
129
Henrik Bergstrøm-Nielsen, Henrik Lange & Henry Verner Larsen;
redaktionelle medarbejdere:Anton Andersen,
Peter Jürgensen &Hans-Otto Rosenbohm:
. .
Dansk-tysk ordbog (serien Munksgaards store ordbøger).
København: Munksgaard, 1992.
(Ole Lauridsen)
133
Jørgen Bang & Karl Hårbøl:
. .
Omvendt fremmedordbog.
København:Munksgaard, 1991.
(Jens Erik Mogensen)
143
Anmeldelser
. .
Hans Kristian Mikkelsen
. .
Andrzej Katny (Hrsg.): Studien zur kontrastiven Linguistik
und literarischen Übersetzung. Frankfurt am Main u.a. 1989.
X
Download
Bent Jacobsen:
. .
Knud Sørensen: English and Danish Contrasted.
A Guide for Translators. København 1991
X
Download
Jan Engberg:
. .
Gläser, Rosemarie: Fachtextsorten im Englischen.
Tübingen 1990.
X
Download
Hans Kristian Mikkelsen:
. .
Cahiers de Lexicologie. Vol. 56-57, 1990, 1-2: Actes
du Colloque franco-danois de Lexicographie, Copen-
hague, 19 et 20 septembre 1988.
X
Download
Grete Duvå / Anne Ellerup Nielsen:
. .
Anne Møllmann: Dansk-fransk marketing ordbog. 1990.
X
Download
Morten Pilegaard:
. .
LSP – NINE STUDIES ON LANGUAGE FOR SPECIAL PURPOSES.
Edited by Niels Davidsen–Nielsen. København 1991.
X
Download
Erik Mersby
. .
Torben Henriksen: Juridisk ordbog spansk dansk.
København 1991.
X
Download