| | | | |

Hermes 9
Contents
Page
Availability
Tema: Legal Language
.
.
Anna trosborg:
. .
The Performance of Legal Discourse
X
Irene Baron:
. .
Les syntagmes nominaux complexes dans les textes
juridiques français
X
Karen M. Lauridsen:
. .
The Meaning and Use of the Modals CAN and MAY
in English Contract Law Texts
X
Jan Engberg:
. .
Signalfunktion und Kodierungsgrad von sprachlichen
Merkmalen in Gerichtsurteilen
X
Bjarne Blom and Anna Trosborg:
. .
An analysis of Regulative Speech Acts in English
Contracts - Qualitative and Quantitative Methods
X
Hanne Grøn:
. .
Legal Language ang The Legal Translator
X
Henrik Holmboe:
. .
Det endelige ordforråd
X
Laurent Danon-Boileau / Mary-Annick Morel / Isabelle Perrin:
. .
L’impératif en français et en anglais contemporains
X
Steffen Nordahl-Lund:
. .
Théorie des catastrophes et dynamisme sémantique
X
Anmeldelser
. .
Richard Barlach / Henning Bergenholtz / Wilhelm Gubba Steen Hjelmblink:
. .
Retsplejeordbog.
København, Munksgaard 1991
X
Henning Bergenholtz / Jette Pedersen Charlotte Langkilde et al.:
. .
L & H Teknisk Ordbog. Dansk-engelsk/engelsk-dansk.
L & H ordbøger 1990
X
Morten Pilegaard Bertha Toft & Eva Roth:
. .
MIKROØKONOMISK GLOSSAR - samt teoretiske og praktiske
betragtninger over terminologi og vidensrepræsentation.
Forlaget Systime, Herning 1990
X
Orla Vigsø:
. .
Frans Gregersen & Inge Lise Pedersen (eds.):
The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics,
(= Institut for dansk Dialektforsknings publikationer,
Serie A, nr. 30), Copenhagen 1991
Kjell Lars Berge & Ulla-Britt Kotsinas (eds.):
Storstadsspråk och storstadskultur i Norden, (= Meddelanden från Institutionen
för nordiska språk vid Stockholms universitet, MINS 34), Stockholm
X