Hermes 5
Contents
Page
Availability
Synspunkt
.
.
Henning Spang-Hansen:
. .
Forskningspolitikken på Universiteterne/
Handelshøjskolerne i Danmark
7
Birger Andersen:
. .
Forskningspolitik på handelshøjskoler og universiteter
11
Artikler
. .
Knud Jeppesen:
. .
Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny
15
Deirdre Wilson and Dan Sperber:
. .
Outline of Relevance Theory
35
Frans H. van Eemeren and Rob Grootendorst:
. .
The relevance problem in the analysis of argumentative texts
— A pragma-dialectical reconstruction
57
Henning Nølke:
. .
The Logic and Pragmatics of Connectors
69
Gregor Meder:
. .
Zur maschinellen Unterstützung lexikographischer Arbeiten
97
Jørgen Schack:
. .
Hvad siger loven?
— om retsreglerne som kommunikative handlinger
113
Forum
. .
Gunhild Dyrberg, Dorrit Faber, Steffen Leo Hansen, Joan Tournay:
.. .
Replik til artikel af Kirsten Wølch Rasmussen
i Hermes 4 – 1990
123
Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen:
.. .
Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog:
overvejelser og løsninger
127
Anmeldelser
. .
Guillermo Rojo & Tomás Jiménez Juliá:
. .
Fundamentos del análisis sintáctico funcional.
Universidad de Santiago de Compostela 1989.
(Kjær Jensen)
137
.
. .
Dansk-fransk teknisk ordbog.
Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København,
og Aschehoug Dansk Forlag A/S 1989.
(Bernt C. Møller)
143
.
. .
DATALINGVISTIK som erhvervssproglig forskningsgren
(en anmeldelse af LAMBDA 13)
(Henning Nølke)
153